Αποστόλης Τάγκας

Αρχαιολόγος

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Το διάστημα Οκτώβρη-Δεκέμβρη του 2016 συμμετείχε εθελοντικά στην ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε στην Κοιλάδα των Μουσών, στην Άσκρη Βοιωτίας. Έχει κάνει την πρακτική του ανασκάπτοντας το μυκηναϊκό ανάκτορο της Θήβας το 2015, και συμμετείχε εθελοντικά ως φοιτητής αρχαιολογίας το καλοκαίρι του ’16 στην ανασκαφή του ίδιου μυκηναϊκού ανακτορικού συγκροτήματος.